Het enige HR bureau
200% voor freelancers

Start nu als freelancer bij
een van onze klanten

200+ Freelance Jobs

50+ Freelance Bedrijven

30+ Freelancers gingen je voor

Onze klanten

Werk nu als freelancer bij een van onze klanten

Zoekt u een freelancer?

Plaats nu jou freelance jobs online

Nieuwe freelance jobs

Start nu je freelance avontuur 

There are currently no vacancies.

Start nu je freelance carrière

Het Freelance Bureau heeft de nodige ervaring om je te lanceren als freelancer. Zo begeleiden we je met je statuut en boekhouding. Zorgen we voor je nieuwe opdracht en denken met je mee voor opleidingen, pensioensparen en de nodige verzekeringen.

  • Begeleiding met je statuut en boekhouding
  • Het vinden van je eerste opdracht
  • Ondersteuning via opleidingen
  • Advies over pensioensparen en verzekeringen